Landbrug & landdistrikter

 

Ensartet implementering i Det Indre Marked, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår.
Europa skal friholdes for GMO.
Landbrugsstøtten skal fjernes hurtigere
Bedre lånemuligheder i landdistrikter.
Udvikling af landdistrikter – herunder fibernet osv. – og anerkendelse af de ressourcer, der ligger her mht. jobskabelse m.m.
Ensartet implementering i Det Indre Marked, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår.
Europa skal friholdes for GMO.
Landbrugsstøtten skal fjernes hurtigere
Bedre lånemuligheder i landdistrikter.
Udvikling af landdistrikter – herunder fibernet osv. – og anerkendelse af de ressourcer, der ligger her mht. jobskabelse m.m.
 

Miljø

 

Drikkevand og vandmiljø skal værnes.
Høje men ensartede miljøregler i Det Indre Marked
Skadelige stoffer som thalater osv. skal væk fra produkter – her skal tvivlen komme forbrugerne til gode.
Høj genanvendelse af affald, samt forbrænding efter danske standarder for den rest, der ikke kan anvendes.
God infrastruktur på energiområdet – så vi udnytter ex. vind, sol og andre alternativer, samt bliver mere energiuafhængige.
Drikkevand og vandmiljø skal værnes.
Høje men ensartede miljøregler i Det Indre Marked
Skadelige stoffer som thalater osv. skal væk fra produkter – her skal tvivlen komme forbrugerne til gode.
Høj genanvendelse af affald, samt forbrænding efter danske standarder for den rest, der ikke kan anvendes.
God infrastruktur på energiområdet – så vi udnytter ex. vind, sol og andre alternativer, samt bliver mere energiuafhængige.

Hjælp os med at hjælpe Danmark 

Giv et bidrag