Hvem er Jørn Dohrmann

Jeg bliver ofte beskrevet som udadvendt, god til at skabe kontakt, seriøs og handlekraftig, og jeg forsøger efter bedste evne at leve op til disse karakteristika. Mine interesser spænder vidt - men natur, landbrug og miljø er nøgleområder i mit liv.

Derfor er de grønne områder også i fokus i mit politiske virke sammen med transport og infrastruktur. Jeg bestræber mig på, at engagere mig fuldt og helt i de områder, hvor jeg er så privilegeret at have fået tildelt politisk ansvar, for i min verden handler politik om at vise, at man er vælgernes tillid værdig.

I den moderne, globaliserede verden er det desuden vigtigt, at vi politikere søger og plejer alliancer og venskaber med de lande og deres repræsentanter, som vi deler friheds- og demokrativærdier med.

Vi må have et bredt udsyn og række ud mod disse lande, men samtidig have modet til at skærme os selv mod de negative følger af globaliseringen og de lande, der ikke deler vores værdier. Kun ved at tage ansvar for verden og de udfordringer, vi møder i dag, kan vi være med til at forme vores børn og børnebørns fremtid.

Min fritid tilbringer jeg sammen med mine egne to børn, Tobias og Alina, og min kone Claudia. Vi bor alle sammen på et landbrug og nyder livet i den skønne landlige del af Danmark.

Hjælp os med at hjælpe Danmark 

Giv et bidrag