boerspladse bruxelles terror

TERROR: Et stykke tid efter det forfærdelige terrorattentat i Bruxelles stillede jeg en række spørgsmål til Kommissionen omkring sikkerheden i og omkring parlamentet.

maelk glas

MÆLK: Europa-Parlamentet beskæftiger sig heldigvis ind i mellem med ganske fornuftige ting også. Parlamentet har netop godkendt en ordning, der øger bevillingerne til skolemælk og –frugt. Ordningen er frivillig for EU’s medlemslande, og den skal lige godkendes af Rådet, men det er en formalitet.

100 kroner penge lille

DEBATINDLÆG - Bragt i Effektivt Landbrug 18. februar 2016

Direktørerne for Finansrådet og Realkreditforeningen kom i sidste uge med et modsvar til min kommentar til realkreditsektorens skødesløse forhøjning af bidragssatserne, som rammer både landbrug og boligejere.

EUROPA-PARLAMENTET: Under valgkampen til Europa-Parlamentet i 2014 sagde Jørn Dohrmann blandt andet, at vælgerne altid var velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe i Bruxelles. En gruppe Kolding-borgere tager nu det lokale medlem af parlamentet på ordet og arrangerer en tur til Europas hovedstad til foråret.

PRESSEMEDDELELSE
Fundamentet under Femern-forbindelsen begynder at skride, allerede inden den første spade er stukket i jorden. Flere af partierne fra forligskredsen bag projektet sår i dagens udgave af Jyllands-Posten tvivl om holdbarheden i økonomien bag Femern-forbindelsen, og den tvivl deles også af medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti Jørn Dohrmann.

LÆSERBREV
De seneste mange, mange år er kreditforeningernes bidragssatser kun gået en vej – OP.

PRESSEMEDDELELSE
MEP Jørn Dohrmann deltog i begyndelsen af september i et møde for parlamentarikere fra landene omkring Østersøområdet.

elmaster i tåge

LÆSERBREV
Nu skal man ikke råbe "Ulven kommer" for ofte, for så bliver man ikke taget alvorligt. Alligevel vil jeg godt opfordre til, at man får kigget nærmere på ulvens tilbagevenden til Danmark - eller rettere til Jylland.

LÆSERBREV:
Som mange andre danskere kan jeg i disse dage blot konstatere, at vi nu er kommet dertil, hvor man kan tale om et totalt sammenbrud på flygtninge- og immigrantområdet.

LÆSERBREV:I en tid, hvor Europa har en række store politiske udfordringer af hidtil uset størrelse, er det vigtigt, at vi ikke overser landbrugets alvorlige krise.Mælkebønderne har for nylig prøvet at råbe politikerne op med en demonstration i Bruxelles, men jeg har mine tvivl om effekten. Desævrre vil mange ikke se krisen i øjnene.Også svinebønder kræer med konstante underskud og lever på bankens ønde. Hvornår ser vi den næste desperate og berettigede demonstration?

LÆSERBREV:
Når fagforbundet FOA foreslår en lavere pensionsalder for kortuddannede, kan jeg ikke være mere enig. De erhvervsgrupper, der har knoklet hele livet og år efter år har betalt deres skat, skal naturligvis belønnes med nogle gode pensionsår.

LÆSERBREV:
2015 kan gå hen og blive det mørkeste år for dansk landbrug i nyere historie. Ja, jeg vil gå så vidt som at sige, at det er et skæbneår, der i høj grad kalder på politisk ansvarlighed.

Landbruget lider nu så meget under dansk overimplementering af EU-regler, finansverdenens krav og svigtende markeder, at det har store konsekvenser. Ifølge medierne er hvert tredje landbrug således i fare for at gå konkurs, og det kan få hidtil usete følger for både banker og lokalsamfund.

Hjælp os med at hjælpe Danmark 

Giv et bidrag