BEFOLKNINGSEKSPLOSION: EU har reelt intet gjort for at beskytte de europæiske befolkninger mod konsekvenserne af den befolkningseksplosion, der finder sted i den tredje verden, og som noget helt naturligt får migranter i eksempelvis Afrika til at søge nordpå i jagten på en bedre tilværelse.

Det vestafrikanske land Gambia leverer masser af migranter til Europa – to ud af tre får afvist deres asylansøgning, men Gambia nægter at tage dem retur, hvorefter de går under jorden i Europa. Det kræver ingen fantasi at forestille sig, med hvilke ”aktiviteter” en del af dem så ernærer sig.

Et land som Syrien har fået seksdoblet sit indbyggerantal siden 1950 – fra 3,5 millioner mennesker til mere end 22 millioner. Det afrikanske land Nigeria er gået fra 31,8 millioner indbyggere i 1950 til mere end 177 millioner indbyggere i 2014, og fertilitetsraten er 5,3 børn pr. kvinde. Irak – hvorfra mange asylansøgere kommer - er gået fra 5,1 millioner indbyggere i 1950 til 32,6 millioner indbyggere i 2014. Der er tale om alt for mange mennesker til at for få ressourcer. Der er tale om ”failed states”, men det er naivt at tro, at EU kan løse disses landes problemer ved at ødelægge de europæiske lande med kaotisk indvandring.

Ikke-vestlige indvandrere

Ser vi på udviklingen i Danmark isoleret, tegner der sig også et særdeles dystert billede. I Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose opjusteres antallet af ikke-vestlige indvandrere med hele 75.000 mennesker i 2020. I den sammenhæng skal nævnes, at en norsk undersøgelse har vist, at hver ikke-vestlig indvandrer koster det norske samfund mellem to og tre millioner kroner. Vi taler om helt ufattelige summer, hvortil kommer alle de kulturelle problemer, som en stigende islamisering medfører.

I den nye prognose regner Danmarks Statistik med, at der samlet vil være 562.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark svarende til 9,6 procent af befolkningen. Læg mærke til, at det er med den nuværende indvandring. Det kan blive langt værre. En ny bølge truer fra Afrika, og ved Tysklands grænse til Østrig registreres der i øjeblikket en stigning. Der kun én opskrift: Luk grænserne. Byg et hegn op langs EU's ydergrænser og etablér grænsekontrol i hele Europa. Dertil kommer, at der skal gang i hjemsendelserne. Hvis et land nægter at modtage egne afviste borgere, skal pengestrømmen til dette land omgående standses. Er man udvist, så er man udvist – det skal effektueres med det samme.

Står Europa til at redde, spørger mange pessimister mig. Jeg må indrømme, at det ser vanskeligt ud. EU vil i den kommende tid stå over for en afgørende lakmus-test. Enten får man styr på indvandringen, eller også bryder unionen sammen.


Hjælp os med at hjælpe Danmark 

Giv et bidrag