jorn jagt

For ikke længe siden fik jeg mulighed for at skrive et indlæg til Dansk Land- og Strandjagts hjemmeside, hvor jeg udlagde baggrunden for Kommissionens revision af EU’s våbendirektiv.

Et omfattende ændringsforslag fra EU-Kommissionen, som efter hensigten skal gøre Europa sikrere mod terrorisme og angreb, som det vi så med novemberangrebene i Paris.

Intentionen er god, og der er da også gode elementer heri, omend vi også må erkende, at der er store dele, som ikke bidrager til yderligere sikkerhed, og som en ekstra yderst uheldig dimension vil ramme jægere og sportskytter i hele Europa - og dermed også i Danmark.

 

Det er altså, hvis forslagene stemmes igennem, som de er præsenteret af Kommissionen. Og det har vi hos Dansk Folkeparti ikke i sinde at lade ske uudfordret!

EU fremlagde forslagene i umiddelbar forlængelse af terrorangrebene i Paris i november sidste år. Siden da har der været åbent for høringer, inden der i slutningen af april var deadline til at stille ændringsforslag i Europa-Parlamentet.

 

Helt konkret har jeg sammen med gode kollegaer i ECR-gruppen – dvs. den parlamentariske gruppe Dansk Folkeparti tilhører – forfattet 28 ændringsforslag til Kommissionens revisionsudkast.

Djævlen ligger som bekendt i detaljen. Hvor forslaget som udgangspunkt er blevet præsenteret som et greb til at skride ind over for våbenklassernes tungeste rifler, er teksten dog langt mere omsiggribende. Flere af de våben, benyttet af terrorister i Europa, er deaktiverede kalashnikov-rifler, der lovligt kan erhverves i Østeuropa. Her fra kan de pga åbne grænser let fragtes rundt på kontinentet, og det er heller ingen sag at reaktivere dem til brug med lige så dræbende evne, som før.

Dette sker under forhold, hvor det i dag er meget svært at kontrollere, og det skal der også gøres noget ved. Fejlen hos Kommissionen er dog, at denne form for erhvervelse af våben, lavet direkte til at dræbe mennesker, sidestilles med eksempelvis semi-automatiske rifler i kategorien B, som bekendt bruges i jæger- og sportsskyttesamfundet.

 

EU er groft sagt i gang med at sidestille terrorister fra Islamisk Stat med fredelige og samvittighedsfulde samfundsborgere som jægere og sportskytter. Et af argumenterne lyder, at semi-automatiske våben, der bruges af civile – eksempelvis jægere – kan gøres fuldautomatiske, og de derfor skal gøres ulovlige.

Det er tosset. For det er ikke lovlydige skytters våben, der bruges til at slå ihjel.

Med vores ændringsforslag går vi benhårdt efter at få skrevet disse præcise formuleringer ud af teksten. Af andre væsentlige ændringer, kan det nævnes, at Kommissionen ønsker, at våbentilladelser skal forlænges hvert 5. år. Det er tosset, fordi det skaber unødigt bureaukrati og besvær for eksempelvis politiet, der allerede har nok at se til. Samtidig skaber det mistillid til en stor gruppe mennesker, der blot dyrker deres interesser eller erhverv.

Der er allerede godt opsyn, og jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der mener, opsynet med skytter er for slapt. Vi har ikke noget at være flove over herhjemme, når det kommer til opsyn og sikkerhed i den forbindelse. Vi mener derfor, at det fortsat må være et nationalt anliggende – ikke eurokrater, der aldrig har taget jagttegn i Danmark.

 

Førstebehandlingen af forslaget finder i sted i Parlamentets komité for indre markeds anliggender i slutningen af juni. Vi er en håndfuld politikere fra flere lande sammen om de 28 ændringsforslag, der også vil nyde opbakning i vores mere end 70 mand store gruppe. Det næste træk herfra bliver at danne alliancer med de andre grupper også, hvilket jeg er overbevist om, vi også kan.

For i dette tilfælde må fornuften sejre. Man kan sagtens bekæmpe terrorisme, uden at indskrænke livsstilen for jægere og skytter.

 

FOTO: Dansk Jægerforbund


Hjælp os med at hjælpe Danmark 

Giv et bidrag